nedeľa 9. marca 2014

Superstudio Contest 2014 Vybudováním dočasných hradeb upozorňujeme veřejnost na špatné funkční

využívání Starého Města. Vnitřek hradeb je vyplněn funkcemi, které pohlcují

centrum a jsou určené jenom turistům. Jedná se o informační centra, kluby,

restaurace, obchody se suvenýry... V čase od 10.00-16.00 mají turisté možnost

si Prahu prohlédnout zblízka, po tomto čase prostředníctvím velkoformátových

plakátů na hradbách
. Vytěsněním těchto funkcí ze samotného centra města

je možnost partery budov naplnit funkcemi pro samotné obyvatele. Znovu

oživujeme i fenomén trhů – Ovocného, Koňského a Uhelného trhu. Vytvořením

obyvatelného místa přichází i nutnost navýšit kapacitu bytových domů
vytvořením nových dominant – věží, a to na místech, které dnes upadají.

štvrtok 6. marca 2014


-postihnutá ateliérom Hájek som sa rozhodla pokračovať v hádzaní sem mojich výstupov, myslím, že mnohí o tomto šráme v Bratislave neviete a zasluhuje si pozornosť


nový semester - nové zadanie.. a tento semester pozor, páni a dámy, vrhla som sa na to veľkolepo!